Regulamentul Campaniilor Promotionale la aplux.ro

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei (denumita in continuare “Campania”) este Gaboimpex SRL (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul in Mun. Targu Secuiesc Str. Cimitirului nr. 24, corp B, jud. Covasna, cod postal 525400, inregistrata la O.R.C. Covasna sub nr. J14/460/2004, avand CIF RO16964754, telefon 0728662266, reprezentata de Csiszar Gabor, in calitate de administrator.

Campaniile promotionale se vor derula in conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Prezentul Regulament se coroboreaza cu prevederile individuale ale fiecarei Campanii ce vor fi afisate pe site-ul www.aplux.ro

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in perioada desfasurarii campaniilor, cu obligatia de a anunta publicul despre aceste modificari pe site-ul www.aplux.ro

II. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada mentionata in anexa, online pe www.aplux.ro

Gaboimpex SRL isi rezerva dreptul de a intrerupe sau prelungi Campanile promotionale sau de a modifica Regulamentul campaniei, oricand pe parcursul desfasurarii Campaniilor, cu informarea prealabila a consumatorilor online pe www.aplux.ro

III. PARTICIPANTII SI PRODUSELE PARTICIPANTE

Campania se adreseaza oricarei persoane fizice sau juridice care are varsta de cel putin 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei care achizitioneaza unul sau mai multe produse care fac obiectul acestor promotii, in perioadele mentionate.

IV. PRODUSE PARTICIPANTE ÎN CAMPANIE

Produsele aflate in oferta Campaniei reprezinta anumite produse selectate, conform anexei,  comercializate pe site-ul www.aplux.ro, in limita stocului disponibil.

Pentru fiecare produs participant reducerile se vor evidentia prin afisarea pretului vechi taiat cat si a noului pret redus, atat pe eticheta produsului cat si pe www.aplux.ro

V. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant) in online pe www.aplux.ro

VI. DESFASURAREA CAMPANIEI

Campania se desfasoara online pe www.aplux.ro in limita stocului disponibil.